הסכמים


הסכם קיבוצי מיוחד לעובדי דור א’ בטכניון ובמוסד הטכניון 1979

הסכם הקיבוצי לעובדי דור ב’ במוסד הטכניון 1997
לקט תנאי העסקה לעובדים בצוות מחקר במוסד הטכניון 2009

חוקת הגמלאות הסכם קיבוצי 2004

הסכם שעות גיל הסכם קיבוצי מיוחד לעובדי הטכניון 2012

הסכם מהנדסים 2021 – לחצו כאן לקישור להסכם (מאתר משרד הכלכלה)