ארכיון הקטגוריה: מעון הילדים בטכניון

מעון הילדים בטכניון

רישום למעון הילדים

עובדי הטכניון רבתי, חברי סגל, סטודנטים, פוסט דוקטורנטים, המעוניינים להכניס את ילדם למעונות הילדים בטכניון, מוזמנים לפנות במייל למזכירות הארגון לקבלת טופס. בפנייתכם עלליכם לציין לאיזה ארגון יציג בטכניון הנכם משתייכים. את הטופס יש למלא ולהחזיר סרוק וחתום למייל הארגון: m4@technion.ac.il