ארכיון הקטגוריה: מעון הילדים בטכניון

מעון הילדים בטכניון

רישום למעון הילדים

נמשך הרישום למעון הילדים בטכניון לילדים חדשים לשנת הלימודים הבאה – תשפ"ב. הסבר לגבי המעון וטופס רישום נשלחו לחברי הארגון במייל. תשובות יישלחו באמצעות מייל, לכן יש לדאוג למילוי הטופס בכתב קריא וברור (רצוי מודפס). את הטופס יש להחזיר למזכירות הארגון בהקדם,  סרוק וחתום למייל הארגון: m4@technion.ac.il