עדכון אודות הרפורמה בביטוחי הבריאות

עדכון בעקבות הרפורמה בביטוחי הבריאות

בקישור המצ”ב (לחצו כאן) מסמך המתייחס לפוליסת הביטוח הקולקטיבית הטכניונית בעקבות הרפורמה בביטוחי הבריאות.  אין שינוי במצב מבוטחי הטכניון (למבוטחים בביטוח פרטי – מומלץ לבדוק את הנושא).