שירות ייעוץ פרישה מטעם הבנק הבינלאומי

שירות מיוחד לעובדי הטכניון – ייעוץ פרישה מורחב כולל טיפול בטפסים למס הכנסה במחיר במיוחד – 500 ש”ח יעוץ פרישה מלא לעובדי הטכניון.

השירות כולל: איסוף נתונים על כספים וחסכונות פנסיוניים מכל הגופים הרלבנטיים, טיפול בכספי הפיצויים ובהטבות המס המגיעות לך בגיל פרישה, טיפול במילוי הטפסים הנדרשים למס הכנסה, והתאמת אפשרויות מימוש החיסכון הפנסיוני לצרכי הפורש/ת. סיוע בניהול החסכונות הפנסיוניים לאחר הפרישה.

פרטים נוספים על השירות ודרכי פניה לבנק הבינלאומי – לחצו כאן לפלייר המפורט.