סבסוד ממ”מים לחברי ארגון מ4

ניתן לקבל סבסוד ממ”מים לפעילויות רווחה שונות (ביניהן: סמינרים של הארגון, קייטנות, טיולים, כרטיסים לאירועים שונים), המתפרסמות על ידנו בדוא”ל ובאתר הארגון, שכתובתו: http://m4.net.technion.ac.il.

כל חבר/ת ארגון זכאי/ת ל- 200 ממ”מים (200 ש”ח) לסבסוד שנתי (שנה קלנדרית) לפעילויות שהארגון עורך עבור חבריו, הממ”מים אינם ניתנים לצבירה וכדאי לנצלם.

בכל פרסום בו תופיע האפשרות לנצל סבסוד ממ”מים, יעודכן גם סכום הממ”מים אותו ניתן לנצל לפעילות ספציפית זו מתוך ה- 200 השנתיים.