גמול השתלמות מהנדסים – מידע חשוב

להלן מס’ המלצות למהנדסים בטכניון המעוניינים להשלים גמול א’ ו- ב’:

  • ראשית מומלץ לבדוק באתר הסתדרות מהנדסים מה הקריטריונים לקבלת הגמול: https://www.eng.org.il/education-payment-about/
  • לאחר מכן יש לנסות לאתר קורסים שעשויים להתאים לתפקיד המהנדס.
  • ניתן לקחת קורסים המאורגנים ע”י ארגון מ4, קורסים פנים-טכניונים (“שומע חופשי” קורסים חינמיים), או קורסים חיצוניים – במכללות המוכרות ע”י משרד החינוך (אקדמון, אתגר וכו’) או במוסדות חינוך מוכרים אחרים.

* לפני ההרשמה לכל קורס (כולל “שומע חופשי”) – יש לבדוק האם הקורס המבוקש יוכר בתחום המקצועי או בתחום הכללי! *

יש לקבל תשובה כתובה במייל ממנהלת מחלקת גמול השתלמות בהסתדרות המהנדסים, גב’ שלומית גרמן, e-gm@eng.org.il  טלפון 03-6921885, ורק אז להירשם לקורס הנבחר.

 


 

קורס “שומע חופשי” (פנים-טכניוני וחינמי, ההשתתפות באישור המרצה)

  1. ניתן לחפש קורסי “שומע חופשי” באתר לימודי הסמכה  https://ug3.technion.ac.il/rishum/search.  שימו לב: קורסים של 3 נקודות = 39 שעות אקדמיות, קורס של 4 נקודות = 52 שעות אקדמאיות. בכל נקודת לימוד יש 13 שעות לימוד אקדמאיות.
  2. לאחר שבחרתם את הקורס יש לבקש אישור מהמרצה להשתתפות כשומע חופשי בקורס.
  3. במקביל יש לבקש את אישור הממונה הישיר.
  4. מהנדסי הטכניון זכאים ל- 4 שעות השתלמות שבועיות על חשבון שעות העבודה.
  5. יש להגיש לממונה הישיר עבודה מסכמת (דף מסכם) אודות קורסים אלו, זאת במקום הדרישה להציג אישור מהמוסד האקדמי לקבלת ציון עובר בקורס/ים.
  6. מצורף קישור לטופס להחתמת הממונה הישיר המאשר הגשה, בדיקה ואישור של העבודות אודות קורסים אלו, אותו יש לצרף לבקשת הגמול. את הטופס החתום ללא העבודות יש לשלוח בצירוף התעודות בהגשת הגמול.

חשוב לקרוא דף הנחיות של אגף משאבי אנוש. הדף כולל טופס עליו יש להחתים את המרצה ואת הממונה בסיום כל קורס.

 


 

להלן קורסים המוכרים לגמול מהנדסים בתחום הכללי (העשרה):

קורסי ניהול: ניהול כללי, ניהול עסקי, מנהל עסקים, מנהל ציבורי, דירקטורים.

קורסי כלכלה: מבוא לכלכלה, מאקרו כלכלה, מיקרו כלכלה, תורת המשחקים (הערה: קורסים בנושאי שוק ההון וניהול פיננסי לא מוכרים לגמול מהנדסים).

תקשורת: תקשורת בינאישית, תקשורת ארגונית, תקשורת המונים.

מיומנויות רכות: אסרטיביות, גישור, קבלת החלטות, ניהול מו”מ, פיתוח מצוינות, פיתוח קריירה, אינטליגנציה רגשית, חשיבה יצירתית, ניהול זמן, עבודת צוות, שיפור תדמית אישית/מקצועית,
התמודדות עם לחץ ושחיקה בעבודה מבוא לפסיכולוגיה ארגונית, מבוא לסוציולוגיה ארגונית, מבוא להתנהגות ארגונית, שינוי ארגוני, ניהול ידע בארגונים, אתיקה בארגונים, דיני עבודה ויחסי עבודה, אחריות משפטית של עובד ציבור. שפה זרה (עד 100 שעות), עריכה לשונית, עריכה לשונית וכתיבה מנהלית.

 


הערה חשובה:

קורסים שארגון מ4 מארגן – נושא ההכרה לגמול השתלמות מהנדסים ייבדק ע”י המשרד. יעשה מאמץ לבדוק הכרה בקורס עבור כמה שיותר תחומי עיסוק (מהנדסי מחשוב, כימיה, בניין ועוד…)