סמינר לימודי בפולין

סמינר לימודי בפולין

בהמשך לפניות מחברי הארגון שלנו, אנו בודקים בסקר המצורף את מידת ההתעניינות שלכם בהוצאת משלחת של עובדי הטכניון ומוסד הטכניון לסמינר לימודי של חמישה ימים בפולין. לחצו כאן למעבר לסקרניתן לענות על הסקר עד לתאריך 30.8.22.

  • מועד הסמינר המשוער – מאי 2023.
  • הסמינר מיועד לעובדי ועובדות הטכניון ומוסד הטכניון, לחברי ארגון בלבד ללא בני/בנות זוג.
  • שלושה ימי השתלמות מתוך החמישה לעובדי הטכניון ומוסד הטכניון הזכאים, ויום השתלמות נוסף עבור ההכנה לסמינר ביד ושם.
  • תכנון הסמינר מותנה בכמות מספקת של מתעניינים.