סדנאות הקיץ 2022 – נוער שוחר מדע

קייטנת הטכניון 2022

חברי ארגון מ4 זכאים לסבסוד מטעם הארגון – עד 200 מ"מים (שווה ערך ל-עד 200 ₪). המעוניינים לנצל זכאות זו – נא לפנות לארגון – 2204, אנו נשלח לכם טופס ממים סרוק. ניתן לבצע רישום ותשלום בצורה קלה ומהירה באתר היחידה לנוער שוחר מדע: https://kdam.technion.ac.il/ בעת ביצוע הרישום, תתבקשו לצרף את טופס הסבסוד.

שימו לב: בעת ההרשמה המקוונת באתר היחידה לנוער – יש להפחית את סכום הסבסוד המאושר על ידי הארגון מהסכום לתשלום.