קופות וקרנות


נובמבר 2016

רשימת חברות המעניקות הנחה לעובדי הטכניון

בדמי ניהול על קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות

כבכל שנה, אנחנו מפרסמים רשימת חברות הנותנות שירות בתחום פנסיות, קופות גמל וקרנות השתלמות ומעניקות הנחות בדמי ניהול על פי הסכמים עם הארגון. לידיעתכם, דמי הניהול חלים על עובדי טכניון/מוסד, בני זוג ומשפחה.

קיימות 5 חברות הנותנות שירות וטיפול בכל מגוון הקופות השונות (קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות). פירוט החברות בטבלה המצורפת  – לחץ כאן לטבלה העדכנית.

נתונים לגבי קופות גמל וקרנות השתלמות – ניתן לראות באתר "גמל נט".

נתונים לגבי קרנות הפנסיה – ניתן לראות באתר "פנסיה נט".

באתר משרד האוצר ניתן למצוא נתונים והמלצות לבחירת קרן פנסיה – לחץ כאן.

שמות נציגי החברות ומספרי הטלפון שלהם מצוינים בטבלה, על מנת לאפשר בירורים או זימון פגישה למעוניינים בכך. המלצתנו, להימנע מפגישות עם סוכנים לא ידועים במקום העבודה. כמו כן, מומלץ לקיים את הפגישות עם הסוכנים המורשים על ידינו, בבניין מועדון העובדים.